Tokod Falu Helytörténeti Kultúrmisszió

Soós Rezsőné: Múltidéző az ebszőnybányai iskoláról

1897-ben Ebszőnybánya hat és tizenkét háza már valószínű be volt népesítve, mert az ottani bányabérlő a Trifaili Társulat, „az ebszőnyi bányatelepen 1897. október l-én új iskolát nyitott és ezt nyilvánossági és római katolikus felekezeti jelleggel kívánja fenntartani.” Írja az Esztergomi Főegyházmegyei Tanfelügyelői Hivatalnak Pelczer Lipót plébános. Levelében arról is tájékoztatja a Hivatalt, hogy a Társulat Kiss Béla okleveles tanítót nevezte ki. 1928-ban az iskola az egyszintes bányairoda egyik földszinti helyiségében működött. Az 1947/ 48-as tanévben készült a Népiskola adatgyűjtő ívének tanúsága szerint a lakótelepen 1946. szeptember l5-én A Magyar Állami Szénbányák Rt. Bányatelepi Társulati Népiskolát alapított, amely 1947 január l-től állami tulajdonba került, de fenntartásáról továbbra is a bánya gondoskodott.

1946-ban 5o tanulóját egyetlen tanító Vezér Ferenc tanította. Az 1948/49-es tanévben már 65 tanulója volt, 44 katolikus, 12 református, 4 görögkatolikus, 4 evangélikus, 1 unitárius vallású. Az alsó tagozat létszáma 33, a felsőé 32. Ekkor már két nevelője volt . Az első és második osztályt összevontan Fieszl Eleonóra tanítónő, a harmadik és nyolcadik vegyes osztályokat Vezér Ferenc iskolavezető oktatta Az iskola 42 tanulója úttörő volt. Az 1953/54-es tanévben 9o a tanulók száma, az átlag tanulmányi eredmény 3,22. Az l96o/6l-es tanévben 119 gyermek tanult az iskolában, a következőben pedig 123. Ezt a tarthatatlan állapotot szüntette meg a tokodi községi Tanács az 196l szeptemberétől felépült, új négy tanteremből és szolgálati lakásból álló iskolával, amelyben már csak alsótagozat működött 4 tanítóval. Az igazgatója Lukács Béla. A felsősök az annavölgyi iskolába jártak. 1972-től pedig a tokodiba, mert a tokodi általános iskola tagiskolája lett az ebszőnybányai.

Az 1977/78-as tanévben az első osztály létszáma 9, a másodiké 8, a harmadik és negyediké 8 – 8 tanuló mindösszesen 33. /Tíz évvel korábban pontosan ennyi volt csak az elsősök létszáma, az összes alsó tagozatosoké pedig 99./

 

A gyermeklétszám ilyetén történt lecsökkenése miatt gazdaságtalanná vált az iskola további működtetése és megszüntette a Nagyközségi Tanács, így az alsósok is a felsősökkel együtt Tokodra járnak iskolába.

 

Az Ebszőnybányai Általános Iskola pedagógusai voltak

 

Kiss Béla 1897- ?
Izsó Mária 1955 -?
Vezér Ferenc 1946 – 1953
Havas Miklós 1952
Hábel József 1954 – ?
Lukács Béla 1961 – ?
Fieszl Eleonóra l948 – 1954
Lukács Béláné 1961 – ?
Suvajda Ferencné 1952 – 1954
Jóréti Istvánné
Tatár Mária 1955 – ?
Gróf Jánosné

 

Tokod 2o2o. július 21.
Soós Rezsőné